El Refugi en directe
Search

En construcció

Un indicador és una dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un procés o d’una activitat. En el context d’un projecte de renaturalització i resiliència urbana front a la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic, els indicadors són eines essencials per avaluar els resultats i l’eficàcia de les accions implementades.

Per aquest motiu, la proposta d’indicadors està organitzada atenent diferents aspectes clau a l’hora d’avaluar la contribució del projecte a promoure aquests objectius. Aquests aspectes són:

Per a cadascun d’aquests aspectes s’han elaborat indicadors concrets, acompanyats d’una descripció, unitat de mesurament proposat, fonts bibliogràfiques, font d’informació i forma de càlcul suggerida, i escala a la qual es recomana reportar: de projecte, de barri-districte i de municipi. 

Per millorar la comprensió de l’evolució d’aquests indicadors, s’està elaborant una representació espacial d’ aquells indicadors que així ho permetin. D’aquesta manera, s’obtindrà i es mantindrà una base de dades georeferenciada.